AKADEMI (academi' .. el. -e'mie) samfund med uppgift att främja ngn l. ngra särskilda vetenskaper l. sköna konster".

För oss har det alltid varit viktigt med form, funktion och ursprung. När vi startade 2012 ville vi visa att god funktion inte behöver betyda avsaknad av fin design, och att fin design inte behöver kompromissa bort ett kort led från idé till färdig produkt. Vi vurmar för produkter märkta av människor istället för maskiner. I vår akademi har vi samlat noggrant utvalda produkter där formen får ta sitt uttryck i vardagsprodukter, accessoarer eller pappersting - välkommen in!
 

Finakademien har inte någon fysisk butik just nu

Följ oss på instagram och facebook !

Vår webshop är alltid öppen!