FINAKADEMIEN är också distributör för Jurianne Matter. Distributionen tog sin form ur butiken. Där märkte vi en längtan efter produkter med själ, med en vision att ha en kort sträcka från produktion till kund och efter design med funktion. Därför bestämde vi oss för att erbjuda svenska återförsäljare produkter som vi själva tyckte symboliserade just det.
 

Vill du bli återförsäljare för Jurianne Matter? Kontakta oss här